Get Adobe Flash player

Schoolvoetbal

Het fenomeen schoolvoetbal bestaat sinds 1906 in Nederland. Het schoolvoetbal in Leeuwarden is in 1930 gestart toen de eerste wedstrijden werden uitgeschreven door de toenmalige Commissie voor Lichamelijke Opvoeding. In dat jaar deden er 18 elftallen aan mee.


De Leeuwarder Courant schreef het volgende over het schoolvoetbal:

De gemeentelijke Commissie voor lichamelijke opvoeding hier ter stede, was op het idee gekomen den jongens een aangename bezigheid te verschaffen gedurende de Paasvakantiedagen, door het houden van onderlinge voetbalwedstrijden. Deze wedstrijden loopen over vier dagen, om vrijdags van des namiddag 2 tot 3 uur de beslissingswedstrijden te houden.

Wij juichen dit idee toe, omdat door deze spelen heel wat jongens van de straat worden gehouden, waardoor ze bewaard worden voor dingen te doen en streken uit te halen, waarop de groote menschen minder gesteld zijn en de knapen hebben een prachtige gelegenheid het spel te beoefenen volgens de voorgeschreven regels; ze raken er in thuis en kunnen zich later gemakkelijker bij een bestaande club aansluiten of een nieuwe vormen.

Het voetbal is zo populair, dat het in alle rangen en klassen beoefening vindt. En dan nog - en dat is niet van het minste belang, de lichamelijke oefening, het zich snel kunnen voorbewegen en de juiste oefening te kiezen voor het drijven en schoppen van den bal - lichaam en geest zijn er beide mee gediend.

Hedenochtend onder leiding van ter zake kundige onderwijzers aan het gemeentelijk sportterrein aan de Fonteinstraat begonnen. Wat deden ze hun best! Als volleerde voetballers gaven ze in heete ogenblikken aanwijzingen als een bal niet werd overgenomen of in de verkeerde richting werd gedreven. Wie niet meespeelden volgeden achter de out-lijn den strijd en oordeelden over het verloop of gissen naar de kansen."


Helaas is er van de beginjaren van het schoolvoetbal weinig bewaard gebleven.

Van 1930 tot 1972 was het toernooi in de Paasvakantie.
Vanaf 1971 mogen ook meisjes deelnemen aan het toernooi.
Van 1972 tot 1976 werd het gehouden tussen Pasen en Pinksteren.
Vanaf 1976 wordt het toernooi op een dag gehouden en gekozen is voor de zaterdag.

De gemeente Leeuwarden heeft al die jaren een subsidiebedrag beschikbaar gesteld om het toernooi mogelijk te maken. Bij het 60-jarig bestaan hing het voortbestaan aan een zijden draadje, omdat de kinderen vanwege bezuinigingen een eigen bijdrage van ƒ 2,50 moesten gaan betalen. De Stichting Bevordering Sportbelangen Leeuwarden heeft toen een bijdrage geschonken waardoor het toernooi weer financieel haalbaar was.

De voetbalverenigingen MKV’29, Friesland en korfbalvereniging Pallas (toen Friso) hebben toen organisatorisch bijgesprongen om het voortbestaan van het toernooi veilig te stellen door ondermeer hun accommodatie en vrijwilligers beschikbaar te stellen. Deze drie clubs doen dat heden ten dage nog steeds en de wedstrijden worden daarom ook op het sportcomplex Nylân bij deze verenigingen gehouden.

De winnaars van de afgelopen jaren zijn:

 • 2015: Johan Willem Frisoschool
 • 2014: Sint Thomasschool
 • 2013: Sint Paulusschool
 • 2012: LSV (Leeuwarder School Vereniging)
 • 2011: LSV (Leeuwarder School Vereniging)
 • 2010: obs De Weide
 • 2009: obs De Wielen
 • 2008: obs De Vossenburcht
 • 2007: Willem Alexanderschool
 • 2006: Menno van Coehoornschool
 • 2005: obs De Wielen

Met dank aan Gerda Jorritsma van de Schoolvoetbalcommissie/ bv sport

Klik hier voor de foto's van editie 2015.

Zoeken
Enquete
Een nieuw Cambuurstadion, wat doe je?
 
Advertentie