Get Adobe Flash player

Extra kunstgras voor Magere Weide

Naast het voorstel om twee grasvelden op Wiarda om te bouwen tot kunstgras wordt nu ook De Magere Weide meegenomen.

In een met meerderheid aangenomen motie in de gemeenteraad pleitten twee partijen ook voor het vervangen van het hoofdveld van Frisia door kunstgras. Verschillende argumenten om hiervan af te zien waren slecht onderbouwd en berusten soms ook niet op feiten.

Het is niets nieuws. Verschillende sportparken kampen met te weinig accommodatie, zoals trainings- en wedstrijdvelden en kleedkamers. Vanwege de bezuinigingen op sport moeten voetbalverenigingen constant lobbyen om ervoor te zorgen dat hun problemen c.q. uitdagingen onder de aandacht komen en blijven van de gemeenteraad en B&W.

Enkele argumenten om van het extra kunstgras op De Magere Weide af te zien waren dat er een overschot aan trainingsvelden zou komen, dat het ledenaantal niet (meer) groeit en dat er geen tekort zou zijn aan trainings- en wedstrijdvelden. Uit nadere bestudering blijkt dat deze argumenten niet op waarheid berusten en dus niet steekhoudend zijn om de ombouw tegen te houden, mits er financiële ruimte is voor het aanpakken van knelpunten rond sportaccommodaties.

Frisia heeft aangegeven dat zij zelf zal zoeken naar financiering van de lichtmasten als de gemeente het kunstgrasveld aanlegt. Deze zelfwerkzaamheid dient dan ook beloond te worden door ook het probleem rond de kleedruimten aan te pakken, zo stellen de partijen.

Het college wordt dan ook onderstaande verzocht:

  • Bij de uitwerking van de begroting - naast het ombouwen van 2 natuurgrasvelden bij Wiarda - ook bij LAC Frisia vervanging van het huidige hoofdveld met kunstgras mogelijk te maken.
  • Met LAC Frisia in contact te treden om te kijken of eigen financiering door LAC Frisia van de lichtmasten realistisch is.
  • Bij de uitwerking van de begroting met een voorstel naar de raad te komen waarin met  LAC Frisia is gekeken of en zo ja hoe de kosten voor het realiseren van de was- en kleedruimtes tegen lagere kosten, met eigen initiatieven en/of met cofinanciering gerealiseerd kunnen worden in 2017.

Het laat zich raden dat na deze raadsvergadering er enige vorm van blijdschap was bij het kader van Frisia. Het zal nog moeten blijken hoe deze motie zal gaan uitwerken, maar er is een belangrijke stap gezet.

Zoeken
Enquete
Een nieuw Cambuurstadion, wat doe je?
 
Advertentie