Get Adobe Flash player

Rust op en aan het fusiefront

De redactie van de Leeuwarder Voetbal Club ontving onderstaand ingezonden artikel over de gewenste fusie in het Leeuwarder voetbalwereldje.

Het is stil op het Leeuwarder voetbalfront aangaande de berichten betreffende het samenwerken en eventueel fuseren van de voetbalclubs op het Kalverdijkje en stadgenoot vv. Leeuwarden. Ook van de gemeente komen geen nadere berichten en hullen de betrokkenen zich in een volledig stil zwijgen. Het is wachten is op het wereldkundig maken van mogelijk nieuwe ontwikkelingen.

Of dit tekens zijn die behoren bij de vele twijfels of dat het een gebrek is aan benodigde daadkracht, we weten het niet en zullen het wellicht ook nimmer vernemen. Deze stilte geeft ons rustig de tijd om, na een aantal besprekingen met diverse betrokkenen de zaak nog eens nader tegen het licht te houden.

Bij veranderingen spreek je altijd over kansen en bedreigingen. Natuurlijk spreek je liever over de kansen en die zijn er bij een samenwerking in zeer hoge mate. In het gehele kader van het werkplan “grote steden beleid” hebben gesprekken met alle Leeuwarder verenigingen plaats gevonden. Hierin hebben de kwantiteit en de kwaliteit van de leden een belangrijke rol gespeeld. In dat kader is tevens bekeken of de clubs beter kunnen gaan samenwerken of, in relatie tot de bezetting van de accommodaties, samengevoegd kunnen worden.

Een stad als Leeuwarden kent,als het om het amateurvoetbal gaat,op dit moment roerige tijden. Een aantal verenigingen ondervinden dat het steeds moeilijker wordt om naar behoren te blijven functioneren. Hieraan liggen een groot aantal oorzaken ten grondslag.

Hierbij valt te denken aan:

  • het door collega amateurverenigingen weghalen van spelers en kaderleden
  • steeds minder aanmelding van jeugdleden
  • groot verloop van jeugdleden, die alvorens zij doorstromen naar de senioren, stoppen
  • het veelvuldig uitvallen van trainingen en wedstrijden door een tekort aan vrijwilligers
  • een te lange winterstop
  • het overlappen van competities in relatie tot de vrijetijdsbesteding van de ouders (camping/ vac.)
  • het tekort aan deskundig kader

In Leeuwarden gaat de gemeenteraad er van uit om tot een doelmatige bezetting van de vier sportconcentratiegebieden te komen. Deze vier gebieden zijn vooralsnog: de sportparken Magere weide, Kalverdijkje, Nylân en Wiarda. Met als doelstelling deze voor het amateurvoetbal beter toegankelijk te maken. Bij deze gedachtegang is het de kunst om wederzijdse vraag en aanbod van de verenigingen en de beleidsbepalers samen te brengen. Met dit spel van vraag en aanbod roept het één het andere op en voor je het weet verzand je in details die dikwijls naar het verleden van de vereniging verwijzen. Het is, zeker voor de verenigingen, een kunst om daar afstand van te nemen.

Toch zullen de uitkomsten in een plan van aanpak geplaatst moeten worden en zal bekeken moeten worden of de resultaten de samenwerking tussen de verenigingen kunnen bevorderen. Een goede samenwerking tussen de voetbalverenigingen en zeker die op het Kalverdijkje, zal leiden tot een meerwaarde van het amateurvoetbal. Het zal aantrekkingskracht verwerven en in stand kunnen houden dat zal uitstijgen boven andere clubs in de stad. Die uitstraling kan nog grotere betekenis krijgen als de clubs op het Kalverdijkje concurrerend en onderscheidend ten opzichte van de andere voetbalclubs durven te zijn.

De samenwerking zal er op gericht moeten zijn om op een zo hoog mogelijk nivo te spelen en te trainen. Het pakket dat de fusie vereniging in zich heeft moet de leden zoveel bieden, waardoor deze niet meer de behoefte hebben de club of de voetbalsport te verlaten. Van veel huidige sportbestuurders mag een andere houding, als het om de toekomst van het amateurvoetbal gaat, worden verwacht. Alleen een veranderde houding en het verlaten van de dikwijls versteende opvattingen maakt het ons mogelijk de Leeuwarder voetbalsport te redden. Door bij de komende onderhandelingen creatief te denken ontstaan inspiraties in een vorm van zielsgesteldheid welke het amateurvoetbal thans node mist.

Wellicht kan de huidige stilte daar straks haar voordeel nog mee doen.

Ton Lelyveld

 

Zoeken
Enquete
Een nieuw Cambuurstadion, wat doe je?
 
Advertentie