Berichten/ artikelen

ArtikelenHeb je ook iets te melden over een van de voetbalclubs in de gemeente Leeuwarden? Een aankondiging van een evenement of toernooi of een eigen mening over het voetbal in de gemeente Leeuwarden in het algemeen? Stuur dan je artikel naar ons toe voor plaatsing.

Berichten/ artikelen dienen afkomstig te zijn van de schrijver/ inzender en mogen geen kopieën zijn van artikelen die door anderen zijn geschreven in verband met copyright. Ingezonden artikelen worden juridisch eigendom van LVC. Inzenders gaan automatisch akkoord en confimeren zich aan deze regels wanneer zij hun artikel inzenden naar LVC.

Artikelen en reacties mogen niet kwetsend of beledigend zijn voor personen en/ of verenigingen en mogen geen scheldwoorden bevatten. De redactie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, artikelen en reacties te wijgeren die naar haar mening niet aan deze voorwaarden voldoen.

Zie onze LVC-pagina voor de regels omtrent het overnemen van artikelen.